Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null.

Boken kan leses i sin helhet på nett: tekst2null.infodesign.no mens "oppfølgeren" Digitale medier og materialitet kan bestilles her.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

Om Tekst 2 nullNettsamtalenes spillerom


Tekst 2 null har et omslag basert på et fotografi tatt over elva Spree i Berlin, en elv som inntil 1989 markerte grensen mellom to samfunn med svært ulike kår for ytringsfrihet. Samme år som Berlin-muren falt, inntraff en hendelse som senere skulle vise seg å få enda mer vidtrekkende konsekvenser for menneskers anledning til å ytre seg offentlig.

http://farm1.static.flickr.com/55/154670157_f5b53d54cb.jpg

I 1989 presenterte en engelsk dataingeniør, Tim Berners-Lee, det han kalte World Wide Web, som gjorde det mulig å utnytte Internett på nye måter. I løpet av to desennier har weben blitt et av de mest brukte medier for kommunikasjon, og nettopp slik navnet bar bud om, er den blitt verdensomspennende.Bokens første del består av fire kapitler: 1. Tekster i nye medier, 2. Multimodalitet, 3. Interaktivitet og 4. Brukermedvirkning. Her beskrives forutsetningene for de nye medienes tekster.

De senere år er endringene blitt så omfattende at dagens nettunivers har fått populærbetegnelsen "web 2.0". Det innebærer at nettets sammensatte tekster, det vil si ord, lyd og bilde, stadig mer blir til i et samspill med og mellom brukerne. Tekst 2 null er en bok som belyser disse nettsamtalenes spillerom. Boka beskriver og forklare hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.

Bokens andre del består av en grundig gjennomgang av ni kommunikasjonsmønstre, som tar utgangspunkt i hvordan informasjon produseres og hvordan den distribueres: 5. Kommunikasjonsmønstre, 6. Transmisjon, 7. Registrering, 8. Kommentering, 9. Konsultasjon, 10. Dialog, 11. Kollaborasjon, 12. Syndikering, 13. Deling, og 14. Emergens.

Bokens omslag, og banneret i toppen av denne siden, anskueliggjør dette spillerommets potensial. Det originale fotografiet fra Sprees bredder, tatt av en av bokas forfattere, er gjengitt ved hjelp av tusenvis av bilder levert av talløse og navnløse bidragsytere fra hele verden. Samlet ligger mange hundre timers innsats bak omslagsbildet, men hver enkelt bidragsyter har bare brukt minutter på å fotografere sitt motiv og laste opp fotoet på weben. Bildedelingstjenester og programmer gjør det mulig å gjenbruke bildene slik at de kan opptre i alle mulige kombinasjoner og skape helt nye uttrykk, slik bokomslaget er et eksempel på.

Boka avsluttes med tre kapitler som tar for seg konsekvensene av den utviklingen som er beskrevet: 15. Tekst og økonomi, 16. Tekst og demokrati og 17. Tekst og dannelse.


Bergen, januar 2010
Jon Hoem og Ture Schwebs

Jon Hoem
Jon er førsteamanuensis ved Mediesenteret ved Høyskolen i Bergen. Her holder han på med undervisning innen digital fotografering, webdokumentar og digital kompetanse.

Jon har skrevet avhandling om personlig publisering og kommuniaksjonsmønstre i digitale medier og har arbeidet med en rekke web-, design-, og infomasjons-prosjekter. Jon har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter, og publisert en rekke bidrag på dette området.

Jons blogg, utvalgte foredrag, samt en oversikt over publikasjoner og prosjekter. Jon på Twitter.
Ture Schwebs
Ture er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen, lærerutdanningen.

Ture har mer enn ti års erfaring fra videregående skole der han også underviste i religion og samfunnsfag.

Ture har utgitt en rekke publikasjoner innenfor massekommunikasjon og nye medier. Han har ledet flere pedagogiske utviklingsprosjekter og forsker nå på området IKT og læring.

Tures hjemmeside med oversikt over publikasjoner og prosjekter.

 
Design by Pocket Blogger Templates