Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null.

Boken kan leses i sin helhet på nett: tekst2null.infodesign.no mens "oppfølgeren" Digitale medier og materialitet kan bestilles her.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

Omtaler av Tekst 2 null

Anders Fagerjord, Norsk Medietidsskrift 2/12
Tekst 2 null fortjener sin plass. Ikke fordi den gjengir disse teoriene tydeligere og bedre enn andre bøker, men fordi den tar for seg en lang rekke tekstsjangre som ikke alltid får særlig oppmerksomhet

Hoveddelen av boka er sjangerinndeling etter ni ulike kommunikasjonsmønstre, basert på Hoems utvidelse av Bordewijk og van Kaams mye siterte klassifisering av informasjonstjenester. /../ Denne inndelingen fungerer svært godt for å systematisere gjennomgangen av ulike nettsjangre, og er i seg selv et interessant bidrag.

/../

Boka er rikt illustrert, med fargebilder på hvert nesten hvert eneste oppslag. Dette gjorde den lett og morsom å lese, og jeg vil tro studentene vil sette stor pris på den.

/../

Jeg vil /../ anbefale den for studenter i medievitenskap, nordisk eller litteratur som vil forstå hvordan nye teknologiske muligheter har avfødt nye sjangre og nye samtaleformer. Innenfor det feltet er den nyskapende, og verdt en gjennomlesning av erfarne forskere også.
Plinius:
The authors – Jon Hoem and Ture Schwebs – have done an excellent job in explaining the web as a communication medium. Sociologically they represent Florida’s creative class. They have studied and written about the web since 1994, which gives them a much more balanced view than less experienced writers.

Leif Harboe:
Jeg bruker blogger, nettaviser, nettbaserte diskusjonsforum m.m. når vi jobber med disse læreplanmålene, men for å gjøre det på en meningsfylt måte trenger jeg et fagspråk på samme måte som jeg gjennom mange års arbeid med mer tradisjonelle litterære tekster har tilegnet meg et språk for å snakke om skjønnlitteratur. Nå har jeg jobbet mye med digitale og sammensatte tekster, men det er stadig mer å lære, og jeg har hatt stor glede av boka til Hoem og Schwebs. Alle norsklærere vil ha nytte av lese denne boka. Anbefales!

Tord Høvik:
Jon Hoem og Ture Schwebs har skrevet en sympatisk, oversiktlig og informativ bok om internett som nytt kommunikasjonsmedium. /../Boka er visuelt tiltalende. Den gir en bred oversikt over feltet, og den må være velegnet både som lærebok og lesebok for bibliotekarer, lærere, studenter og elever i videregående skole, spesielt i mediefag.

 
Design by Pocket Blogger Templates