Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null.

Boken kan leses i sin helhet på nett: tekst2null.infodesign.no mens "oppfølgeren" Digitale medier og materialitet kan bestilles her.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

27.03.2015

Sosiale medier skaper nye eliter

Twitter blir ofte beskrevet som en plattform for de få, en plattform for elitene, men min avhandling i statsvitenskap bidrar til å nyansere dette inntrykket. Ingrid Rogstad PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, finner at representanter for den «tradisjonelle eliten» er overraskende lite synlige, og at Twitter bidrar til å løfte frem nye stemmer.

Tidligere var man avhengig av tradisjonelle massemedier for å nå ut i offentligheten, men i dag gjør sosiale medier at hvem som helst kan nå ut, uten å måtte forholde seg til massemedienes prioritering. For å nå opp i dagens hybridiserte og uoversiktlige medielandskap, må man beherske den formen som gjelder i de nye medieplattformene og bygge seg et nettverk av toneangivende følgere.

Avhandlingen viser at sosiale medier som Facebook og Twitter, representerer en alternativ vei ut i offentligheten, men studien finner også at tradisjonelle medier fremdeles har svært stor offentlig definisjonsmakt. Det politiske innholdet som preger sosiale medier, er i stor grad nyhetsinnhold fra tradisjonelle massemedier som blir kommentert og diskutert.Samspillet mellom medieplattformer blir stadig viktigere, og avhandlingen finner også at saker som har vært på agendaen i tradisjonelle medier, men som er ute av nyhetsbildet, overlever mye lenger på Twitter. I november 2011 gjaldt dette for eksempel debatten om både pappaperm og datalagringsdirektivet, som var vedtatt flere måneder i forveien. Imidlertid viste studien også at saker som ble oversett av de tradisjonelle mediene, fikk mye oppmerksomhet på Twitter.

Sosiale medier har bare vært en del av den norske offentligheten i rundt syv år, og nye plattformer trenger tid på å finne sin rolle og funksjon i samfunnet. De som har vokst opp i den digitale tidsalderen blir gjerne kalt digitalt innfødte.

Om noen år vil denne generasjonen prege offentligheten og politiske institusjoner i langt større grad enn de gjør i dag. Det kan bære bud om store fremtidige endringer i bruken av sosiale medier i politisk kommunikasjon.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates