Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null.

Boken kan leses i sin helhet på nett: tekst2null.infodesign.no mens "oppfølgeren" Digitale medier og materialitet kan bestilles her.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

06.12.2021

Oppfølgeren: Digitale medier og materialitet

Tekst 2 null kom i 2010. Mye har skjedd på mediefronten siden den gang, men store deler av boken står seg rimelig godt mer enn ti år snere. Det har imidlertid ikke blitt et nytt opplag eller en revidert versjon. Dermed har forfatterne igjen råderett over innholdet som kan leses i sin helhet på nett.

Gjennomgripende digitalisering påvirker oss alle, enten vi jobber med skrift, visuelle fremstillinger, lyd, eller roboter. Alt som kan skapes og styres ved hjelp av datamaskiner blir dermed til under nye betingelser, der sammenhengene mellom hva datamaskiner gjør og det som uttrykkes kan samles i begrepet digital materialitet.


I 2021 kom boken Digitale medier og materialitet som dels tar tematikken videre fra der Tekst 2 null slapp
. Der Tekst 2 null har kommunikasjonsmønstre som bærebjelke er Digitale medier og materialitet bygget opp rundt eksempler og diskusjon av digitale uttrykk i form av ulike representasjonsformer som rammes inn av en undersøkelse av hvordan digital materialitet arter seg og kan forstås. En lang rekke eksempler er hentet fra forfatterens eget virke som forsker, underviser og designer. 

Digitale medier og materialitet er rikt illustrert og inneholder mange koblinger til annet mediemateriale. Slik konkretiseres sammenhengene mellom teori og praksis. Boken plasserer seg mellom mediedesign, medievitenskap og undervisningsvitenskap, fagfelt som med det digitale møter mange av de samme mulighetene og utfordringene.

Bestill Digitale medier og materialitet her!

1 kommentar:

 
Design by Pocket Blogger Templates