Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

24.01.2010

Emergens i naturen

Alle systemer som lar et antall individer tilpasse seg kan gi emergente utslag. For eksempel når titusner av fugler oppfører seg som om de ledes i ulike retninger. Enkle regler for samhandling fører her til at noe som burde endt i kaos samles i form av en kollektiv adferd. Dette er et av naturens eksempler på emergens, et fenomen som vi også finner på nettet - brukere som ikke er styrt av en sentral instans, og som ikke er i kontakt med hverandre, kan likevel ende opp med å "samarbeide" om et felles prosjekt.Emergent complexity can arise from simple interactions between agents following rules. The complexity that arises is suprising and challenges our assumptions about whether order comes from the top or the bottom. Life and consciousness are examples of emergent phenomena.


pbs.org/wgbh/nova/sciencenow/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates