Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

07.11.2010

Kildevernets grenser på nett

Høyesterett tar i disse dager stilling til om lesernes meninger på nett skal ha samme beskyttelse (kildevern) som leserbrev i papirbaserte og trykte medier. Kildevernet er en (av flere) forutsetning for at pressen og samfunnet som sådan skal kunne sikre seg fri tilgang på informasjon av betyding for samfunnet.

Politiet har forlangt at identiteten bak en leserkommentar på www.dinside.no skal utleveres, slik at vedkommende kan etterforskes for miljøkriminalitet. I dette tilfellet, altså at mannen opplyste at han hadde funnet og solgt en runestein for å slippe utgravinger på egen eiendom.

Lagmannsrettens dom er uklar på hvor grensen for kildevernet på nett skal være. Kildevernet i Norge er klart svakere enn for eksempel i Sverige, som blant annet har meddelarskyddet som beskytter personer som uttaler seg til pressen.

Kilde: Vox Publica

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates