Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

15.05.2011

Trafikkork på Internett

Rolv-Erik Spilling,teknologidirektør i Telenor, skriver som den økte bruken av video på nett, i Aftenposten:
Veksten i video stiller helt andre krav til infrastrukturen Internett består av. Med videostrømming tåler vi ikke lenger forsinkelser på linjene. Telenor vil investere 12 milliarder kroner i ny infrastruktur over de neste tre årene for å ta høyde for den enorme veksten i datamengder som sendes over nettet. Trafikken på Internett dobles nå hvert år, og innen 2014 vil video utgjøre nærmere 70 prosent av innholdet som sendes over nettet.

Internett er bygget opp av ulike typer nettverk. Vi har et kjernenett, som kan sammenlignes med motorveier, hvor all trafikk passerer. I Norge har Telenor et slikt nett mellom de 20 største byene, og er i ferd med å utvide disse «motorveiene» til å nå 200 byer og tettsteder. Ut fra disse stedene har vi også nett, som kan sammenlignes med fylkesveier, kommunale veier og helt ned til private veistubber. Den enorme trafikkveksten merkes best på «motorveiene». Vi bygger nå for å unngå trafikkork i rushtiden, og vil ta høyde for den trafikkveksten som kommer. Men veksten er så stor at vi må også se på hele metoden for «veibygging». Det er ikke mulig å bygge ubegrenset med kapasitet. Derfor må vi tenke alternativt.

En naturlig utvikling vil være at vi bygger smart infrastruktur som klarer å skille ulike typer trafikk, og prioritere denne etter behov. For å sikre god kvalitet på all trafikk kan dette være en vei å gå. I dag er Internett bygget opp slik at det prioriterer alt likt, uten å ta hensyn til at det er forskjell på forsinkelser i video og e-post. En viktig e-post skal selvsagt komme frem raskt, men en forsinkelse fra noen tidels sekund til et par sekunder betyr antagelig ingenting. Vi legger neppe merke til om det tar et eller to sekunder å få opp en ny artikkel på aftenposten.no, men ett sekund eller to med pause i en film er et større irritasjonsmoment. Dette er også grunnen til at store selskaper som lever av å selge kapasitetskrevende innhold av høy kvalitet, har inngått avtaler med selskaper som tilbyr mellomlagring i nettet, såkalte Content Delivery Networks (CDN).

CDN sørger for at innhold blir kopiert og distribuert videre fra flere servere som er plassert på strategiske steder i nettet. Slik unngår man at mye innhold må passere flaskehalser, og innholdet som vi nettbrukere ønsker å se, kommer raskere frem. Dette er en måte å prioritere på som ikke går ut over øvrig trafikk, men som sikrer høy kvalitet på innholdstjenester som krever det, slik som NRKs sendinger under store sportsarrangementer.


Kilde: Kronikker - Aftenposten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates