Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

17.09.2011

Hva vet mobilappen om deg?

Hvilke personopplysninger henter de ulike applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.

Nesten alle som kjøper ny mobiltelefon i dag kjøper seg en smarttelefon. Med den følger det såkalte ”apps” eller applikasjoner– selvstendige programmer som er spesialtilpasset mobilplattformen. I Datatilsynets rapport ”Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner” kommer det fram at både norske og utenlandske apper kan hente ut svært mye informasjon fra en mobiltelefon, uten at brukeren blir godt nok informert om dette.

I rapporten går det fram at applikasjonsmarkedet er preget av lite åpenhet når det gjelder hvilke opplysninger som samles inn om brukeren, hva som er formålet med innsamlingen og hvordan opplysningene eventuelt viderebrukes. Markedet preges også av at det består av mange ulike aktører med ulike roller, som fører tiler uklart hvem som faktisk er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen. Ingen av de norske applikasjonene som Datatilsynet har sett på har lagt informasjon om håndtering av innsamlede personopplysninger eller hvem som er behandlingsansvarlig for disse, lett tilgjengelig for brukeren.

- Datatilsynet forutsetter at den som tar initiativet til appen, også sørger for å avklare ansvarsforholdene, slik at personvernlovgivningen etterleves, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Den behandlingsansvarlige har plikt til å sørge for at brukeren får vite hvilke data som samles inn via applikasjonen og hva de skal brukes til. Bare slik kan brukeren ivareta sine rettigheter og gjøre et informert valg om å laste ned applikasjonen.

Datatilsynet går nå i dialog med aktørene innen app-bransjen, særlig med tanke på å få utarbeidet gode personvernerklæringer for brukerne og å skape bevissthet omkring avklaring av ansvarsforhold. – Vi skal også dele våre erfaringer internasjonalt. Det er en økende interesse for dette temaet blant annet hos andre lands personvernmyndigheter, avslutter Thon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates