Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

27.11.2013

Internettpengar fødde av mistillit

Svein Ølnes, forskar ved Vestlandsforsking, skriv om Bitcoin i Bergens Tidende:

Bitcoin er digitale pengar utvikla spesielt for bruk på nettet. Men dei fleste av pengane våre, enten det er kroner eller dollar, er også for det meste digitale, så kva er skilnaden? Den viktigaste skilnaden på Bitcoin og «vanlege» pengar er at Bitcoin ikkje er kontrollert av myndigheiter og sentralbank, men berre av programvare. Bitcoin er ein fullt ut desentralisert valuta der kontrollen ligg både hjå den enkelte brukaren og av det samla nettverket av brukarar. Det betyr myndigheiter berre kan påverka gjennom eventuelle restriksjonar på bruken. Det vil også vera vanskeleg å stoppa bruken av Bitcoin sidan det ikkje er nokon sentral organisasjon som kontrollerer den.

Bitcoin-systemet vart første gang presentert i ein åttesiders artikkel forfatta av Satoshi Nakamoto. Ingen veit kven som skjuler seg bak dette namnet og det er med på å auka mystikken rundt valutaen. I 2009 vart systemet sett i drift på Internett, og frå å ha ein verdi på 1-2 øre pr. Bitcoin har kursen auka kraftig slik at den i skrivande stund er nærmare kr 2 500 kr.

Ein viktig grunn til kursstigninga er at pengemengda er endeleg bestemt. Det blir ikkje meir enn 21 millionar Bitcoin når alle pengane er «sleppte fri». Det skjer først i år 2140. Fram til den tida vil det komma stadig mindre Bitcoin i sirkulasjon. Alt no er meir enn halvparten av alle Bitcoin i sirkulasjon. Utan å gå inn på den teknologiske oppbygginga av Bitcoin, kan det seiast at den på same tida er både eit komplisert og eit uhyre elegant system. Det er basert på opne standardar og open kjeldekode og slik sett fritt fram for alle å studera og eventuelt kopiera.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates