Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

13.12.2013

- Datalagringsdirektivet er ulovlig

En helt fersk anbefaling fra generaladvokat Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen konkluderer med dette, skriver Aftenposten.no. Det kommer frem i en pressemelding fra EU-domstolen der det heter at «Datalagringsdirektivet er i sin helhet ikke kompatibelt med kravene som ligger i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter» og «Direktivet utgjør et alvorlig inngrep i den grunnleggende rettigheten personvern som borgerne har»

Generaladvokaten mener at det i utgangspunktet ikke er ulovlig at det skal samles inn informasjon til bruk i etterforskning. Men mener at direktivet slik det ble vedtatt i EU er ulovlig. Fordi det åpner for lagring i to år, mener han at det er i strid med prinsippet om proporsjonalitet.

Kilde: Bergens Tidende

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates