Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

14.11.2010

Sosiale medier i det offentlige

Difi har lansert en ny veileder i sosiale medier for statsforvaltningen i et smekkfullt møte på Litteraturhuset.

Prosessen med å utarbeide veilederen har vært åpen og foregått i et sosialt medium, nærmere bestemt på en egen blogg.

I august la Difi ut et utkast for tilbakemelding, og alle innspill har blitt vurdert og forsøkt innarbeidet. Det er særlig under personvern og arkiv at vi har gjort større endringer, blant annet etter gode innspill fra Datatilsynet og Arkivverket. Ellers er det i den endelige versjonen gjort mange presiseringer og spissinger, og nesten alle avsnitt har fått små ansiktsløftninger

En større utredning om sosiale medier er på trappene, der en skal se nærmere på status for bruk av sosiale medier i forvaltningen, hvilke virkninger de kan ha og eventuelle hindringer for å bruke dem.

Les veilederen i nettversjon og PDF-versjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates