Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

15.01.2011

TV 2s egen mediestøtte

Hallvard Moe skriver i Vox Publica: TV 2 vil ha penger for å fortsette med allmennkringkasting, og staten vil ikke ta den utgiften over statsbudsjettet eller TV-lisensen. Derfor sendes regningen til seerne.
En bivirkning av denne kreative vrien er også interessant: TV 2s finansiering får en, riktig nok forholdsmessig liten, komponent av direkte statsstøtte. Fram til 2009 tenkte man at du som seer betalte ved å låne din tid, ditt blikk og din hjernekapasitet til reklamen på TV 2. Fra i år må du i tillegg betale en sum penger som går via kabel-TV-selskapet til TV 2.
/../
Med denne ordningen får plutselig TV 2 og NRK noe nytt til felles: Begge selskap er begunstiget med en kulturpolitisk begrunnet inngripen i markedet for å sikre noen mediepolitiske mål — helt konkret gjennom egne finansieringsmodeller.
/../
TV 2 mister dermed et av sine favorittargument i kampen mot NRK, nemlig at lisensinstitusjonen, med sikret inntekt uavhengig av konjunkturer, har et urettferdig fortrinn i konkurranse med aktører som baserer sine inntekter på det kommersielle markedet. Fra nå av bør det bli vanskeligere for TV 2 å bruke sterke ord — eksempler fra de siste månedene inkluderer blant annet ”galskap” og ”voldtekt” — i beskrivelsen av hvordan det føles for selskap som livnærer seg ene og alene på markedet når de skal konkurrere med en aktør med en inntektsstrøm sikret av staten.

Kilde: Vox Publica

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates