Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

01.03.2011

Nordisk samarbeid om deling via Creative Commons

Cloudberry.cc ble lansert høsten 2010 og er et nordisk samarbeid for å øke kjennskapen til og fremme bevisstheten om Creative Commons (CC), et alternativt system for forvaltning av rettigheter til åndsverk. CC ble grunnlagt i USA i 2001 og har som formål å legge til rette for en delingskultur der opphavspersoner av forskjellige typer verk lettere kan få tilgang til og benytte seg av hverandres arbeid.

CC søker å skape et mer fleksibelt rammeverk for hvordan et verk kan bli delt og distribuert gjennom ulike lisenser. Målet er å stimulere nettets delingskultur og dermed skape en ny type økonomi.
Al Jazeera og REMCreativecommons.org estimerte antall CC-lisensierte verk til rundt 350 millioner på verdensbasis i 2009. Det er stor bredde når det gjelder hvem som benytter seg av lisensene. Nyhetskanalen Al Jazeera lanserte enseksjon på sitt nettsted tidlig i 2009 dedikert til videoer under CC-lisens. Via seksjonen kunne andre medier og privatpersoner publisere Al Jazeeras materiale fra Gaza-krigen i 2009, forutsatt at kanalen ble kreditert. Kanalen har tilbudt det samme under opprøret i Egypt de siste ukene.

Kilde: Vox Publica

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates