Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

01.08.2012

Det private internettet og det offentlige papiret

Bente Kalsnes skriver om offentlige ytringer i Dagbladet. Bakgrunnen er ytringer fra den ekstremistiske og antifeministiske bloggeren Eivind Berge. Berge, som også har uttrykt sympatier for Anders Behring Breiviks grusomme handlinger, er anmeldt for å ha oppfordret til drap av politifolk på bloggen sin. Han er nå løslatt. Skal vi forstå Gulating lagmannsrett rett, så er et leserbrev i en lokalavis med noen få hundre lesere offentlig, mens en blogg med tusenvis av lesere ikke er det. 

I mange tilfeller er noe som er publisert på Internett, enten det er i en blogg, i en tweet eller på en Facebook-profil mye mer offentlig enn en ytring som er trykt på papir. Ytringer på Internett er lettere å tilgjengeliggjøre, lenke til, spre og kopiere enn papir noen gang har vært. 

Det er denne paragrafen i straffeloven striden står om, § 7 nr. 2:
«En Handling ansees forøvet offentlig, naar den er forøvet ved Udgivelse af trykt Skrift eller i Overvær af et større Antal Personer eller under saadanne Omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt Sted og er iagttaget af nogen der eller i Nærheden værende.»
En ny versjon av straffeloven (fra 2005) med mer teknologinøytral ordbruk har ennå ikke trådt i kraft. I den nye straffeloven § 10, 2. ledd, kan vi lese definisjonen som trolig kunne ha løst problemet med Berges «private blogg»:
«En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av et budskap, er den også offentlig når budskapet er framsatt på en måte som gjør det egnet til å nå et større antall personer.»
Endringene i straffeloven ble vedtatt i 2005, men har stoppet opp fordi Politiets datasystem er så gammelt at det ikke kan behandle den nye loven.

For oss som er opptatt av nettdebatt, så blir jeg nå veldig nysgjerrig på hva Gulatings kjennelse vil ha å si for diskusjoner på nett. Betyr dette at det er fritt fram for en del former for nettsjikane, som også Olav Torvund setter spørsmålstegn ved på sin blogg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates