Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

16.12.2012

Spekkhuggeren som sprakk

Romney-kampanjens optimisme var ikke bare bygget på følelser. Dagen før valget avslørte den at den hadde utviklet et hemmelig våpen. Våpenet het Orca. Bokstavene er ingen forkortelse, det er rett og slett ordet for «spekkhugger» på engelsk. Navnet ble valgt fordi spekkhuggeren er det eneste rovdyret som jakter på narhval, og «Narhval» var navnet på Obama-kampanjens datasystem.

Spekkhuggeren var egentlig en datasentral i Romney-kampanjens hovedkvarter i Boston som skulle ta imot telefonmeldinger fra frivillige i valglokalene i de viktigste vippestatene. Men spekkhuggeren sprakk etter noen få timers bruk. Det viste seg at systemet aldri var blitt testet operativt før valgdagen. Da det begynte å motta store mengder meldinger, slo hele systemet seg av, fordi det oppfattet den intense trafikken som et angrep.

Hva var det som fikk Romney til å satse på et så sentralisert system? Hvorfor skulle opplysninger om at gamle Fru Smith i Dayton, Ohio ennå ikke hadde stemt, rapporteres til hovedkvarteret i Boston? Obama-kampanjen hadde som hovedstrategi å sørge for at hvert valgkontor holdt greie på egne data. De investerte dermed i mange små kontorer i de viktigste statene. To uker før valget hadde Obama over 800 lokalkontorer, mens Romney hadde under 300.

Jeg kan ikke fri meg for en følelse at spekkhuggeren som gikk på grunn er en metafor for Romneys lederstil: Hypersentralisert og hemmelig, med større tro på teknologiens makt enn på alminnelige menneskers innsikt. Stilt overfor valget mellom å stole på at den lokale grasrota selv kunne styre «bakkeoperasjonen» eller å stole på en uprøvd teknologi, valgte Romney teknologien.

Kilde: DN.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates