Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

14.01.2013

Digitutvalget om digital verdiskaping

Mer deling av offentlige data, programmeringsspråk inn i skolen, oppnevnelse av egen digitaliseringsdirektør og en mer helhetlig digital kulturpolitikk. Dette er noen av anbefalingene fra Digitutvalgets rapport ”Hindre for digital verdiskaping”.

Digitutvalget fikk 24. juni 2011 i oppdrag å identifisere utfordringer og barrierer mot digital tjenesteutvikling, elektronisk handel og verdiskaping og gi innspill til politikkutvikling på området. I rapporten som ble fremlagt i dag foreslår utvalget flere tiltak blant annet:
 • Digitaliseringsdirektør for Norge.
  Digitutvalget foreslår å etablere en sektorovergripende prosjektorganisasjon utstyrt med ressurser til å gjennomføre digitaliseringen av både det offentlige Norge og til å bidra til digital verdiskaping i samfunnet forøvrig.
 • Bredbåndsutbygging.
  Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggende infrastruktur og er en forutsetning for vellykket digitalisering av samfunnet. Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er avgjørende for verdiskaping.
 • Rebalansering av immaterialretten.
  Digitutvalget anbefaler en bred, empiridrevet immaterialrettsreform. Norge bør arbeide internasjonalt for en utvikling av immaterialretten slik at den blir tilpasningsdyktig for fremtidig teknologisk utvikling.
 • Helhetlig digital kulturpolitikk.
  En forutsetning for å lykkes med digital, kulturell innholdsformidling ligger i forståelsen av nye markedsmekanismer. Undertiden kan det være utydelig om støtteordninger ment for innholdsproduksjon innebærer kultur- eller næringsstøtte. Dette har etter utvalgets mening bidratt til å sementere bransjene og forsinke utbredelsen av nye tjenester.
 • Kompetanseheving.
  Kompetanse bygges over tid, og er viktig for utvikling av nye tjenester, opptaket av teknologi og samfunnsutviklingen. I tillegg er kompetansen på informasjonssikkerhet for lav, og Digitutvalget frykter at dette kan true norske verdier.
 • Deling av data.
  Digitutvalget mener at økt deling av data fra offentlig sektor er viktig for digital verdiskaping og et område regjeringen må prioritere sterkere enn i dag.
NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates