Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

13.08.2013

#Valgkamp

– Politikerne har oppdaget at sosiale medier er et godt redskap for å nå ut til velgerne og til å profilere seg, sier førsteamanuensis Gunn Enli ved Institutt for medievitenskap.

Hun leder forskningsprosjektet Sosiale medier og valgkamp. Prosjektet tar for seg hvordan Facebook og Twitter blir brukt under valgkampen i fire land: Norge, Sverige, Australia og USA.

Hvordan påvirker egentlig 140 tegn på Twitter eller et bilde på Facebook valgkampen? Enli mener bruken av sosiale medier har ført til tre overordende endringer: Valgkampen er blitt mer personifisert, mer uavhengig av journalister og mer styrt av PR-rådgivere.

– Politikerne og deres rådgivere er med de sosiale medienes inntog selv blitt «redaktører» for informasjonen de deler. De sosiale mediene kan slik sies å ha ført til en maktforskyvning fra journalistene til politikerne og apparatet rundt dem, sier Enli.

I partipressens tid, frem til slutten av 1980-tallet, ble journalistene gjerne beskrevet som «mikrofonstativ» for politikeren. Men siden starten av 1990-tallet fikk journalistene og mer redaksjonell makt over politikernes medieopptreden. Det er denne trenden som nå er i ferd med å snu, mener Enli.

I de sosiale mediene sitter politikerne og deres rådgivere i førersetet. Det er de – og ingen medieredaksjon – som bestemmer hva som publiseres. Denne uavhengigheten opplever mange politikere som attraktiv, inspirerende og frigjørende, forteller Enli.

UiO- Institutt for medier og kommunikasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates