Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

30.11.2013

Mobilkommunikasjon fullstendig dominerende i Norge

Kommunikasjon via mobiltelefonen dominerer både arbeids- og privatliv i stadig sterkere grad. Fra 2011 til 2013 ble både andelen som daglig bruker e-post og sosiale medier på mobilen, mer enn fordoblet. Også andre kommunikasjonstjenester over mobilen øker kraftig. Dette kommer frem i den omfattende undersøkelsen «Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester», som Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte forsommeren 2013.

Utvalget i undersøkelsen er landsdekkende og representativt, og respondentene er mellom 15 og 80 år. De har svart på hvordan de bruker ulike elektroniske kommunikasjonstjenester, om de er fornøyde, hvorfor de har byttet for eksempel mobiltelefoniselskap (eller latt være), hva de synes om prisene osv.

Den viktigste endringen fra 2011 til 2013 er den markante endringen i hvordan folk bruker mobiltelefonen, i løpet av denne relativt korte perioden. Selve ringemønsteret er relativt likt, i den forstand at vi ringer like mye som før.

Når det gjelder surfing på Internett, bruk av meldetjenester og ikke minst e-post og sosiale medier, er det imidlertid en kraftig økning i bruken i alle aldersgrupper.

Økningen faller sammen med sterkt reduserte priser i datatrafikk på mange abonnementer i toårsperioden etter forrige måling.

Noen utvalgte funn
 • Andelen som surfer på Internett via mobilen hver dag, har økt fra 22 prosent i 2011 til 53 prosent i 2013.
 • Sosiale medier, som f eks Facebook, er en viktig driver for bruk av Internett på mobilen.
 • Andelen som bruker sosiale medier hver dag, har økt fra 15 prosent i 2011 til 42 prosent i 2013.
 • Andelen som daglig sender direktemeldinger på mobilen (iMessage, WhatsApp o.l.), har økt fra 3prosent i 2011 til 23 prosent i 2013
 • Nesten halvparten (42 prosent) sender eller mottar e-post hver dag på mobilen. Tallet i 2011 var 16 prosent.
 • Det er de yngre aldersgruppene som er mest aktive på Internett, særlig på mobiltelefonen.
 • I aldersgruppen 15 til 25 år, er andelen som daglig surfer på Internett med mobilen hele 80 prosent.
 • Andelen synker med alder og er 9 prosent i gruppen over 66 år. I denne gruppen var det nesten ingen som brukte Internett på mobilen i 2011.
 • Den økte bruken avhenger i stor grad av at man har såkalt smarttelefon (f eks iPhone, Samsung Galaxy, Sony Z osv.)
 • 72 prosent svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon. Andelen som har smarttelefon er noe høyere hos menn enn kvinner, og høyest i yngre aldersgrupper.
 • Andelen som svarer at den siste mobiltelefonen de kjøpte var en smarttelefon, var hele 90 prosent i aldersgruppen 15-25 år.
Les rapporten «Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester»

Les presentasjonen fra pressekonferansen

Kilde: NPT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates