Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

11.07.2010

The Medium Is the Medium

Denne artikkelen i NT Times tar utgangspunkt i en studie som mener å dokumentere den positive betydningen av trykte bøker. Den viser også til andre studier, som viser at ungdom som vokser opp i hjem med mange bøker gjør det bedre på skolen.

Hvor går skillene mellom medium og innhold, og hvilken betydning har det? Her konkluderes det med at bøker er bedre egnet for å forberede oss til dagens skole, men begge deler er blir fort et spøremål om "høna eller egget": Blir folk mer opplyste fordi de kommer fra hjem der det finens mange bøker, eller fordi deres foreldre er mennesker som eier bøker - og er dagens skole den samme skolen som den vi bør ha i fremtiden. I tilfelle ikke, er bøker fremdeles best egnet?

Mye interessant å diskutere her.
The Internet-versus-books debate is conducted on the supposition that the medium is the message. But sometimes the medium is just the medium. What matters is the way people think about themselves while engaged in the two activities. A person who becomes a citizen of the literary world enters a hierarchical universe. There are classic works of literature at the top and beach reading at the bottom.

A person enters this world as a novice, and slowly studies the works of great writers and scholars. Readers immerse themselves in deep, alternative worlds and hope to gain some lasting wisdom. Respect is paid to the writers who transmit that wisdom.

A citizen of the Internet has a very different experience. The Internet smashes hierarchy and is not marked by deference. Maybe it would be different if it had been invented in Victorian England, but Internet culture is set in contemporary America. Internet culture is egalitarian. The young are more accomplished than the old. The new media is supposedly savvier than the old media. The dominant activity is free-wheeling, disrespectful, antiauthority disputation.

These different cultures foster different types of learning.


Source: NYTimes.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates