Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

30.03.2012

Pressestøtte til nettaviser

Regjeringen foreslår at pressestøtten endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.
Kulturdepartementet foreslår i dette notatet å endre dagens produksjonstilskudd til dagsaviser slik at det blir plattformnøytralt i innretningen. I praksis innebærer dette to større omlegginger: 
  1. For det første endres kvalifikasjonskriteriene, dvs. hvem som kan motta støtte. Departementet foreslår at det ikke lenger skal stilles krav til at støttemottakeren må utgi papiravis. Dermed vil det åpnes for at også medier som utelukkende publiserer på Internett kan motta støtte, forutsatt at de øvrige vilkårene for tilskudd er oppfylt.

  2. For det andre endres fordelingskriteriene, dvs. reglene om hvordan støtten fordeles. Forslaget innebærer bl.a. at det skal tas hensyn til digitale utgivelser ved beregning av støtte. Dette betyr at alle publiseringsplattformer trekkes inn i beregningen av opplag og antall utgivelser, ikke bare publisering på papir. I praksis vil en avis kunne 5 velge å utgi papiravis tre dager i uken og nettbrett-avis to dager i uken, og likevel regnes som en fem-dagers avis i støttesammenheng. For aviser med høye distribusjonskostnader, kan en slik endring være svært viktig.  • Les Kulturdepartementets høringsnotat i sin helhet her.
  • Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar

     
    Design by Pocket Blogger Templates