Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

12.09.2012

Digitalt

Personlige datamaskiner bygger på Douglas C. Engelbarts tenkning og arbeid. Hans store tanke var å lage datamaskiner som kunne utvide menneskenes evne til å forstå og løse de store problemene man hadde skapt. Han ville bruke digitalteknologien til å forøke («augment») menneskers intellektuelle kapasitet.

Kevin Kelly skrev i boken New Rules for the New Economy: «Problemet med å måle produktivitet er at man kun måler hvor fort folk kan gjøre helt feil oppgaver. Enhver oppgave som kan produktivitetsmåles bør ikke være blant de oppgaver som mennesker skal utføre. Produktivitet er noe man ikke bør bry seg om i den nye økonomien».

Enkelt sagt betyr dette at alle byråkrater som kun slavisk følger regler og kontrollerer at rubrikker er riktig krysset av, bør erstattes av datamaskiner. Produktivitet handler kun om kvantitet, mens det sentrale i kunnskapsarbeid er kvalitet.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates