Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

10.02.2013

Nettet øker klasseskillene

Tanken om at internett skulle virke demokratiserende for bruken av kultur, er en saga blott. Ny forskning viser at de sosiale forskjellene i kulturbruk lever videre på nettet.  I en ny forskningsrapport kommer det fram at de tradisjonelle klasseskillene i kulturkonsum også gjør seg gjeldende i den digitale verdenen. Nå er betalingsmurene i ferd med å reise seg på nettet. Musikk, film og aviser kan etter hvert bli tilgjengelig bare for de som er villige til å betale:

- Folk med høy utdanning og inntekt har nok større forståelse for at man må betale for å få tilgang til informasjon. Når folk får mulighet og tilgang til å dyrke sine eksisterende interesser, så vil forskjellene i kulturkonsumet forsterkes ytterligere i en nettverden, sier Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker ved Sintef.

I forskningsrapporten «Digitalt kulturkonsum» kommer det fram at de kulturelle klasseskillene lever videre på internett:

- Da vi startet våre undersøkelser hadde vi en arbeidshypotese om at faktorer som utdanning, inntekt og bosted, som spiller en stor rolle i det analoge kulturkonsumet, ikke har så stor betydning på nettet. For eksempel gikk vi ut fra at utdannelse var mindre viktig for digital kulturbruk fordi prisen var lav og tilgjengelighet stor, sier BI-professor Anne-Britt Gran.

Kilde: Klassekampen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates