Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

08.02.2013

– Opphavsretten i konflikt med menneskerettighetene

Den europeiske mennekrettsdomstol (EMD)  har kommet fram til opphavsrettsmonopolet står i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter. Problemet ligger i konvensjonens artikkel 10, som omhandler ytringsfrihet, herunder retten til å oppsøke og dele kultur og kunnskap. I domstolens øyne trumfer nemlig denne menneskerettigheten lover om opphavsrett.

Denne avgjørelsen til Den europeiske mennekrettsdomstol (som foreligger på fransk), ble interessant nok avgitt i en sak der opphavsretten vant. En dom kan nemlig gå på tvers av rettighetene dersom den oppfyller tre kriterier. Det første er at dommen må ha grunnlag i en lov, som i dette tilfellet er på plass i form av loven om opphavsrett. Det andre kriteriet er at dommen må være nødvendig i et demokratisk samfunn. Det tredje er at en slik dom må forfølge et legitimt mål.

Kilde: Hardware.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates