Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

06.02.2013

Hva skal de digitale mediene leve av

Utgangspunkt for debatten var NOU 2013:2, «Hindre for digital verdiskaping». Rapporten er fra flere hold, muligens noe ensidig, blitt kritisert for å redusere åndsverk til en «råvare» i utviklingen av kommersielle nettjenester.

Gjennom et par timer fikk vi først og fremst demonstrert at det meste er innfløkt i feltet der kulturen møter nettøkonomien. Det er mange syke mødre som skal begråtes, og mellom kunstner og publikum sitter rekke mellommenn som skal ha sin del av kaka. Samlet bidrar de sterkt til behovet for kompliserte klarerings- og vederlagsregimer som gjør at prosesser tar svært lang tid - slik Digit-utvalget påpeker.

Men når Yngve Slettholm fremstiller det som noe nytt og problematisk at det i den digitale kulturøkonomien er mellommennene, eksemplifisert ved Apple, Google og Amazon, som er de økonomiske vinnerne, virker det en anelse historieløst. Slik har det da alltid vært.

Kunstnerne har da aldri fått sin rettmessige del av kaka!

Digit-utvalget anbefaler statlige støtteordninger til kulturnæringene i en overgangsfase, og på dette punktet var panelet rørende samstemt.

Kilde: Dagbladet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates