Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

28.06.2013

Edward Snowden - Dette må regjeringen snakke om

I går publiserte Justisdepartementet en redegjørelse under tittelen Utenlandske overvåkningsprogram av nettbasert kommunikasjon. Det er tydelig at regjeringen er urolig, og at den ønsker støtte i opinionen for videre drøftinger med USA. Man er ikke fornøyd med svarene man har fått hittil. Dette er den faktiske nyheten i redegjørelsen, at det planlegges ytterligere samtaler med USA:
Den aktuelle saken i USA reiser likevel nye spørsmål som man fra norsk side ønsker å drøfte videre med amerikanske myndigheter. Det planlegges derfor ytterligere samtaler med amerikanske myndigheter i tiden fremover for å diskutere hele bredden av spørsmål og dilemmaer som disse og andre overvåkningsprogram reiser, samt rettssikkerhetsgarantiene forbundet med dette.
Et annet viktig poeng er at regjeringen mener det er legitimt å diskutere med amerikanske myndigheter hvorvidt det amerikanske lovverket legger tilstrekkelig bånd på virkemidlene i kampen mot terror, med utgangspunkt i at man ikke skal bryte med menneskerett og rettssikkerhet når det er nettopp disse verdiene som er grunnlaget for kampen.

Dette prinsipielle synet, og planene om flere samtaler, fortjener full støtte.

Kilde: Digi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates