Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null. Eksemplene er ordnet kapittelvis i menyen nede til høyre.

Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget

07.08.2013

En digital atombombe

Selv om Europa og Amerika nå døser inn i feriemodus, blir det stadig klarere at IT-mannen Edward Snowdens avsløringer har vært et sjokk for politiske toppledere – ikke fordi metodene var ukjente, men fordi omfanget er så enormt. Må vi tenke politikk på ny, noe verden ble tvunget til å gjøre etter atombomben, det forrige store teknologiske gjennombrudd? Slike spørsmål stilles nå, skriver Nils Morten Udgaard i et debattinnlegg i Aftenposten.

Bør den evige balansegang mellom frihet og trygghet – sikkerhet, sier vi i dag – tilpasses en tid der plutselig terror har avløst de klassiske krigene, som etter hvert fikk sin krigens folkerett? Vi blir minnet om at for 400 år siden ble havenes frihet sikret gjennom en helt ny folkerett.

Trolig trenger vi tilsvarende nytenkning rundt enkeltmenneskets privatsfære i en tid da verdens samlede datainformasjon dobles hvert tredje år. Vi kan gjennomlyses og brukes digitalt av ukjente mennesker på ukjente steder. Og vi må spørre om det virkelig finnes frihet uten en frihet til fortrolig kommunikasjon med andre mennesker?

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates